بخش ها

محبوب ترین

 راهنمای برنامه هوشمند Next VPN در Windows

نسخه شماره 4.10 شامل پروتکل های: Cisco AnyConnect , SSL Proxy , Tunnel+ , SSTP ,...

 راهنمای Cisco AnyConnect در Windows

توصیه می شود به جای این روش، از راه آسان تر NextVPN که شامل پروتکل Cisco نیز می باشد،...

 راهنمای Next VPN در Android

نسخه شماره 3.1.23 شامل پروتکل های: Tunnel+ , sslProxy , sslVPN , OpenVPN , Cisco...

 راهنمای VPN در Windows

توصیه می شود به جای این روش، از راه آسان تر NextVPN که شامل پروتکل SSTP نیز می باشد،...

 راهنمای IKEv2 در iPhone و iPad

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای...