بخش ها

محبوب ترین

 راهنمای برنامه هوشمند Next VPN در Windows

نسخه شماره 4.10 شامل پروتکل های: Cisco AnyConnect , SSL Proxy , Tunnel+ , SSTP ,...

 راهنمای Next VPN در Android

نسخه شماره 3.1.23 شامل پروتکل های: Tunnel+ , sslProxy , sslVPN , OpenVPN , Cisco...

 راهنمای IKEv2 در iPhone و iPad

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای...

 راهنمای Cisco AnyConnect در Windows

توصیه می شود به جای این روش، از راه آسان تر NextVPN که شامل پروتکل Cisco نیز می باشد،...

 راهنمای VPN در iPhone و iPad

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای اتصال...