مشاهده مقالات برچسب زده شده 'iPad'

 راهنمای VPN در iPhone و iPad

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای اتصال...