مقالات

 راهنمای Next VPN در Android

نسخه شماره 3.1.23 شامل پروتکل های: Tunnel+ , sslProxy , sslVPN , OpenVPN , Cisco...

 راهنمای VPN در Android

به قسمت Settings رفته و گزینه Wireless & networks را انتخاب کنید. سپس VPN settings و بعد Add...