مقالات

 راهنمای برنامه هوشمند Next VPN در Windows

نسخه شماره 4.10 شامل پروتکل های: Cisco AnyConnect , SSL Proxy , Tunnel+ , SSTP ,...

 راهنمای Cisco AnyConnect در Windows

توصیه می شود به جای این روش، از راه آسان تر NextVPN که شامل پروتکل Cisco نیز می باشد،...

 راهنمای Kerio در Windows

۱- ابتدا نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک زیر دریافت و نصب کنید:  دریافت...

 راهنمای VPN در Windows

توصیه می شود به جای این روش، از راه آسان تر NextVPN که شامل پروتکل SSTP نیز می باشد،...