لیست سرورهای VPN Profile

محل سرور آدرس سرور
آمریکاآمریکا                       us.tuadd.com
انگلیسانگلیس uk.tuadd.com
هلندهلند nl.tuadd.com
کاناداکانادا ca.tuadd.com
فرانسهفرانسه fr.tuadd.com
آلمانآلمان de.tuadd.com
رومانیجمهوری چک cz.tuadd.com

 

نکته: هنگام اتصال به آدرس هر یک از کشور ها، شما به صورت اتوماتیک به سروری در آن کشور وصل می شوید که کمترین تعداد یوزر آنلاین را دارد.

 

لیست سرورهای Kerio

محل سرور آدرس سرور
آمریکاآمریکا                      us.koadd2.com
انگلیسانگلیس uk.koadd2.com
هلندهلند nl.koadd2.com
کاناداکانادا ca.koadd2.com
فرانسهفرانسه fr.koadd2.com
آلمانآلمان de.koadd2.com
رومانیجمهوری چک cz.koadd2.com

 

نکته: هنگام اتصال به آدرس هر یک از کشور ها، شما به صورت اتوماتیک به سروری در آن کشور وصل می شوید که کمترین تعداد یوزر آنلاین را دارد.

لیست سرورهای Cisco AnyConnect

در صورت بسته بودن پورت اصلی سیسکو در isp شما، میتوانید با سرورهای پورت 800 امتحان کنید. دقت کنید که غیر از شماره پورت، آدرس سرورها هم متفاوت می باشد. محل سرور آدرس سرورهای ...